U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Terminy rejestracji i zgłaszania wniosków

Złożenie wniosku do Funduszu VCF składa się z dwóch kroków i każdy z nich ma inny termin: 

Krok 1: Rejestracja do 29 lipca 2021 r.:

Rejestracja zapewnia prawo do złożenia wniosku w przyszłości. Podczas rejestracji do Funduszu VCF, nie zrzeka się żadnych praw i nie ma obowiązku do złożenia wniosku w przyszłości. W celu rejestracji do Funduszu VCF należy wykonać jedną z poniższych czynności:  

  • Złożyć Formularz Rejestracji na stronie internetowej VCF. 
  • Zadzwonić na Linię Pomocy Telefonicznej VCF 1-855-885-1555 i zarejestrować się telefonicznie.

Fundusz VCF uzna za złożone na czas wszystkie wnioski zarejestrowane w przeciągu dwóch lat od 29 lipca 2019 roku, daty wejścia w życie Ustawy Nigdy Nie Zapomnimy o Bohaterach Imienia James Zadroga, Ray Pfeifer i Luis Alvarez o Permanentnej Autoryzacji Funduszu Pomocy Ofiarom 11 Września („Ustawy o Permanentnej Autoryzacji Funduszu VCF”), która przedłużyła termin do składania wniosków do Funduszu VCF. Znaczy to, ze każdy wniosek już zarejestrowany w VCF jest złożony na czas i wszystkie wnioski zarejestrowane przed 29 lipca 2021 r. będą również złożone na czas. Wnioski zarejestrowane po 29 lipca 2021 r. mogą być złożone na czas w zależności od ich indywidualnych okoliczności.

UWAGA: Podczas rejestracji w Funduszu VCF nie zrzeka się żadnych praw i nie ma obowiązku do złożenia wniosku w przyszłości. Aby upewnić się, czy się zarejestrowało w Funduszu VCF, prosimy o skontaktowanie się z Linią Pomocy Telefonicznej VCF pod numerem 1-855-885-1555.   

Krok 2:  Wypełnienie i dostarczenie wniosku i wszystkich dokumentów uzupełniających do 1 października 2090 r.:

Rejestracja do Funduszu VCF powinna zostać złożona do 29 lipca 2021 r., ale złożenie wniosku powinno nastąpić po uzyskaniu uznania do leczenia przez Program Zdrowia WTC uszczerbku lub choroby związanej z wydarzeniami 11 września. Termin złożenia wszystkich wniosków i dokumentów uzupełniających to 1 października 2090 roku. 

 

Last updated
December 26, 2019