U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

Jak złożyć wniosek?

Biorąc pod uwagę nowy proces wnioskowania, warto zapoznać się z poniższymi informacjami:

 • W formularzu stosowane są terminy „Poszkodowany” i „Wnioskodawca”.
  • Termin „Poszkodowany” odnosi się do osób, u których zdiagnozowano uraz fizyczny bądź chorobę, powstałe w związku z wydarzeniami z 11 września.
  • Termin „Wnioskodawca” odnosi się do osób, które składają wniosek o odszkodowanie dla poszkodowanego.
  • Osoby składające wniosek o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w swoim imieniu, są zarówno wnioskodawcami, jak i poszkodowanymi.
 • Obecnie, aby możliwe było rozpoczęcie procedury weryfikacji i rozpatrywania złożonego wniosku, należy złożyć zarówno część wniosku dotyczącą uznania uprawnień, jak i odszkodowania.

 

Internetowy formularz wniosku

Pomimo dostępności wersji drukowanej Formularza Wniosku, zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem nowego systemu on-line. System może zostać wykorzystany do następujących celów:

 • Utworzenie konta i zarejestrowanie się w VCF, aby zachować prawo do złożenia wniosku w przyszłości.
 • Wypełnienie i złożenie formularza wniosku.
 • Dokonanie zmian w złożonych wnioskach, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 • Przesłanie dokumentów potwierdzających do wniosku.
 • Przeglądanie korespondencji wysłanej przez VCF.
 • Aktualizacja informacji kontaktowych lub informacji dla pełnomocnika bądź upoważnionego przedstawiciela.
 • Przeglądanie podanych informacji po wypełnieniu formularza wniosku, w tym wszelkich informacji podanych w formularzu wniosku, którego wypełnianie rozpoczęto, lecz który nie został jeszcze złożony.

Niniejszy Arkusz z poradami nawigacyjnymi zawiera informacje, dotyczące poruszania się po nowym systemie składania wniosków on-line.

Rozpoczęto wypełnianie formularza w starym systemie i nie wiadomo, co dalej Jeżeli rozpoczęto wypełnianie wniosku w starym systemie, lecz wysłanie zarówno części dotyczącej uznania uprawnień, jak i odszkodowania było niemożliwe, należy zapoznać się z tą siatką, w której znajdują się porady, w jaki sposób wypełnić i złożyć formularz.

 

Wersja drukowana formularza wniosku

Jeżeli złożenie wniosku on-line jest niemożliwe z powodu braku niezawodnego dostępu do Internetu, formularz wniosku można otrzymać, korzystając z poniższych opcji:

 • Należy pobrać formularz wniosku w wersji pliku PDF do wypełnienia, wypełnić go komputerowo, a następnie wydrukować i przesłać do VCF.
 • Wydrukować wersję PDF formularza wniosku, wypełnić go ręcznie, a następnie wysłać do VCF.
 • Poprosić o przesłanie wersji drukowanej formularza, dzwoniąc na darmową infolinię na numer 1-855-885-1555.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ I ZŁÓŻ WNIOSEK TERAZ

PRZEWODNIKI I ZASOBY