U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Polskie

Witamy

Niniejsza witryna powstała po to, by Fundusz odszkodowań dla ofiar wydarzeń z 11 września („VCF”) mógł działać w sposób maksymalnie sprawiedliwy i przejrzysty oraz by korzystanie z niego było jak najprostsze. Z jego pomocą można:

  • zapoznać się z treścią nowego formularza wniosku i listą kontrolną dokumentów, dzięki czemu mogą Państwo rozpocząć gromadzenie niezbędnych materiałów,
  • uzyskać informacje na temat naszych polityk i wytycznych,
  • uzyskać dostęp do naszych formularzy i materiałów, które ułatwią Państwu wypełnienie i złożenie wniosku, oraz
  • zapoznać się z aktualną wersją Często zadawanych pytań (FAQ).

 

O FUNDUSZU

Fundusz odszkodowań dla ofiar wydarzeń z 11 września („VCF”) powstał w celu wypłaty odszkodowań wszystkim osobom (zarządcom spadku lub osobom zmarłym), które doznały uszczerbku na zdrowiu lub zginęły w wyniku katastrof samolotów spowodowanych przez terrorystów dnia 11 września 2001 r. lub podczas odgruzowania, które nastąpiło bezpośrednio po tych katastrofach. Pierwszy fundusz VCF działał w latach 2001–2004.

2 stycznia 2011 r. prezydent Obama podpisał ustawę Jamesa Zadrogi z 2010 r. o opiece zdrowotnej i odszkodowaniach dla ofiar wydarzeń z 11 września (ustawę Zadrogi). Rozdział II ustawy Zadrogi reaktywuje Fundusz odszkodowań dla ofiar wydarzeń z 11 września. Nowy VCF rozpoczął funkcjonowanie w październiku 2011 r. i miał działać przez okres pięciu lat, do października 2016 r.

18 grudnia 2015 r. prezydent Obama podpisał projekt ustawy przedłużającej obowiązywanie ustawy Jamesa Zadrogi z 2010 r. o opiece zdrowotnej i odszkodowaniach dla ofiar wydarzeń z 11 września. Zgodnie z jej zapisami przedłużono działanie Funduszu VCF o następne pięć lat, umożliwiając tym samym składanie wniosków do dnia 18 grudnia 2020 r. Nowe przepisy przewidują również istotne zmiany w zakresie polityk i procedur VCF dotyczących oceny wniosków i wyliczania kwoty straty dla każdego wnioskodawcy. Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji na temat nowej ustawy.

29 lutego 2019 roku prezydent Trump podpisał ustawę 1327, Nigdy Nie Zapomnimy Bohaterów: James’a Zadrogi, Ray Pfeifera i Luisa Alvareza Stałe Upoważnienie Funduszu Pomocy Ofiarom 11 Września. Ustawa o Stałym Upoważnieniu Funduszu VCF wydłuża termin składania wniosków do VCF z 12 grudnia 2020 do 1 października 2090 i przyznaje pełne fundusze niezbędne do wypłaty wszystkich zatwierdzonych wniosków. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Ustawy o Stałym Upoważnieniu Funduszu VCF.

Dokumenty dotyczące VCF, np. przepisy ustawodawcze i wykonawcze, dostępne są tutaj.

 

COVID-19 (Koronawirus)

Fundusz VCF kontynuuje obecnie działalność, ale można się spodziewać opóźnień w rozpatrywaniu wniosków.

Prosimy o przeczytanie informacji tutaj, oraz sprawdzanie naszej strony w celu otrzymania aktualnych wiadomości.

ZAREJESTRUJ SIĘ I ZŁÓŻ WNIOSEK TERAZ

FORMULARZE I MATERIAŁY

Tutaj znajdują się linki do naszych formularzy i materiałów, które ułatwią Państwu wypełnienie wniosku. Wiele informacji zaktualizowano tak, aby były zgodne z nową ustawą oraz by odzwierciedlały zmiany wprowadzone w treści naszych formularzy. Proszę używać poniższych linków, aby mieć pewność, że korzystają Państwo z najnowszej wersji każdego z dokumentów. Spodziewamy się, że nowy system składania wniosków online oraz nowy formularz wniosku w wersji papierowej będzie dostępny pod koniec lipca.

Pełna lista formularzy i materiałów znajduje się tutaj.

Pomoc

Aby uzyskać pomoc w korzystaniu z portalu albo przy składaniu wniosku, prosimy zatelefonować pod bezpłatny numer pomocy telefonicznej 1-855-885-1555 (lub 1-855-885-1558 dla niedosłyszących).

Reprezentant pomocy telefonicznej na prośbę dzwoniącego dołączy do rozmowy tłumacza języka polskiego.

Personel udziela odpowiedzi poniedziałki do piątku od 8:30 do 17:00 urzędowego czasu wschodniego wybrzeża (UT-5 zimą, UT-6 latem).

 

Materiały można także nadsyłać do VCF pocztą na adres:

     September 11th Victim Compensation Fund

     P.O. Box 34500

     Washington, D.C. 20043

 

Adres dla przesyłek kurierskich:

     September 11th Victim Compensation Fund

     Claims Processing Center

     1220 L Street, N.W.

     Suite 100 - Box 408

     Washington, DC 20005-4018