U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Zacznij Tutaj

Podpisanie Ustawy o Stałym Upoważnieniu Funduszu VCF w 2019 r. zapewniło przyznanie funduszów niezbędnych do wypłaty wszystkich zatwierdzonych wniosków oraz wydłużyło termin składania wniosków do 1 października 2090 r. Pamiętaj jednak, że musisz zarejestrować się w przeciągu dwóch lat od uzyskania kwalifikacji od Programu Zdrowia World Trade Center (WTC).

Nie musisz mieć prawnika, aby złożyć wniosek w Funduszu VCF. Możesz skonsultować się z prawnikiem, ale decyzja o zatrudnieniu adwokata należy wyłącznie do ciebie. 

Oto kroki, od których należy zacząć: 

Krok 1: Utwórz konto online w Funduszu VCF

Wejdź na stronę https://www.claims.vcf.gov/ i zaznacz przycisk „Utwórz konto”.  Otrzymasz wskazówki jak krok po kroku utworzyć konto w VCF. 

 Potrzebujesz dalszej pomocy? Przejrzyj  instrukcje utworzenia konta online krok po kroku.

Krok 2: Zarejestruj się w Funduszu VCF

Rejestracja do nie to samo, co złożenie wniosku (patrz Krok 4 poniżej). Musisz zarejestrować się przed upływem  indywidualnego Terminu Rejestracji. Zachęcamy do rejestracji nawet wtedy, jeśli nie jest się chorym. Rejestracja zachowuje prawo do złożenia wniosku w przyszłości, nie powoduje zrzeczenia się praw, oraz nie zobowiązuje do złożenia wniosku. 

Otwórz stronę https://www.claims.vcf.gov/Account/Login aby wejść do swojego konta online i kliknij przycisk „Nowa rejestracja”. 

Potrzebujesz dodatkowych wskazówek? Przejrzyj instrukcje wyjaśniające rejestrację krok po kroku

Krok 3: Uzyskaj kwalifikację od Programu Zdrowia World Trade Center (WTC) z tytułu choroby fizycznej

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie z Funduszu VCF, trzeba potwierdzić chorobę lub obrażenia fizyczne związane z 11 września i zakwalifikowane do leczenia przez Program Zdrowia WTC lub, w niektórych okolicznościach, chorobę lub obrażenia fizyczne leczone przez lekarza prywatnego i zweryfikowane przez Fundusz VCF jako związane z 11 września poprzez Proces Lekarza Prywatnego .

Listę  chorób objętych programem oraz instrukcje  jak się zapisać i uzyskać kwalifikacje do leczenia można znaleźć na stronie internetowej Programu Zdrowia WTC.  

Musisz się zarejestrować w przeciągu dwóch lat od uzyskania kwalifikacji od Programu Zdrowia WTC.

Więcej informacji o Programie Zdrowia WTC

Krok 4: Złóż wniosek 

Formularz wniosku online zawiera dokładne instrukcje, które pomogą w nawigacji i zakończeniu procesu składania wniosku. Wniosek można złożyć dopiero po zakwalifikowaniu choroby fizycznej do leczenia przez Program Zdrowia WTC. 

Termin składania wniosków jest taki sam dla wszystkich – 1 października 2090 r.  Aby złożyć wniosek, należy odpowiedzieć na pytania zawarte w formularzu wniosku, które pomogą Funduszowi VCF ustalić, czy wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania odszkodowania oraz o jaki rodzaj odszkodowania się ubiega. Należy również dostarczyć odpowiednie dokumenty w zależności od indywidualnych okoliczności.   

Otwórz stronę https://www.claims.vcf.gov/Account/Login aby wejść do swojego konta online. Po zalogowaniu się, zaznacz „Istniejące rejestracje i wnioski”. Znajdź numer swojego wniosku i wybierz „Rozpocznij kwalifikację.”

Więcej informacji o tym jak złożyć wniosek

Pytania?

Przedstawiciele Pomocy Telefonicznej Funduszu VCF są gotowi pomóc w rejestracji, uzyskaniu numeru wniosku, odzyskaniu dostępu do wniosku online i w odpowiedzi na pytania dotyczące procesu lub wniosku oraz w nawigacji w systemie wniosków online. 

Pomoc Telefoniczna Funduszu VCF  czynna jest od poniedziałku do piątku 8:30-17:00, z wyjątkiem świąt państwowych.

  • Numer bezpłatny: 1-855-885-1555 
  • Dla niedosłyszących: 1-855-885-1558 
  • Dla dzwoniących spoza USA: 1-202-514-1100

Fundusz VCF przyznaje, że skutki ataków terrorystycznych z 11 września oraz późniejszych działań ratowniczych, naprawczych i porządkowych, są nadal odczuwane przez naszych wnioskodawców. W Biurze ds. Ofiar Przestępstw Departamentu Sprawiedliwości dostępne są zasoby dla osób poszukujących informacji i pomocy w leczeniu traumy.