U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

Breadcrumb

2.4 Czy mój uszczerbek na zdrowiu musi zostać zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC przed zarejestrowaniem wniosku VCF?

Question
2.4 Czy mój uszczerbek na zdrowiu musi zostać zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC przed zarejestrowaniem wniosku VCF? (Aktualizacja: 5 września 2019 r.)
Answer

Nie, uszczerbek na zdrowiu nie musi być zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC przed rejestracja wniosku VCF. Można się zarejestrować kiedykolwiek – w systemie online lub dzwoniąc pod numer pomocy telefonicznej na 1-855-885-1555. Rejestracja w VCF gwarantuje prawo do złożenia wniosku teraz lub w przyszłości, ale do czasu zamknięcia VCF 1 października 2090 r. Podczas rejestracji nie zrzekasz się żadnych praw i nie masz obowiązku złożenia wniosku w przyszłości.

Jeśli terminowo zarejestrowało się wniosek, najlepiej jednak poczekać ze złożeniem wniosku do czasu, gdy Program Zdrowia WTC zakwalifikuje do objęcia leczeniem uszczerbek na zdrowiu. Jeśli wniosek zostanie złożony wcześniej przed kwalifikacja, VCF nada wnioskowi status Inactive („nieaktywny”) i niezostanie on rozpatrzony przed dostarczeniem pisma z Programu Zdrowia WTC potwierdzającego kwalifikacje do objęcia leczeniem.

Language
Question Number
4