JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?


Usprawniliśmy i uprościliśmy formularz wniosku oraz inne dokumenty wymagane do rozpatrzenia.

 • Formularze wniosków o Uznanie uprawnień, o Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu oraz dla osób zmarłych zostały połączone w jeden, uproszczony formularz.
 • Aby uprościć proces wnioskowania, pakiet usług lekarza prywatnego został włączony do formularza wniosku.
 • Zredukowaliśmy liczbę dokumentów wymaganych do rozpatrzenia wniosku. Nowa, jedna „Strona formularza przeznaczona do podpisania” zastąpiła Zaświadczenia i poświadczenia A - I Część X.
 • Nowa Lista kontrolna dokumentów jest zrozumiałym i prostym przewodnikiem, który identyfikuje określone dokumenty potwierdzające, wymagane do rozpatrzenia wniosku na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu.

Biorąc pod uwagę nowy proces wnioskowania, warto zapoznać się z poniższymi informacjami:

 • W formularzu stosowane są terminy „Poszkodowany” i „Wnioskodawca”.
  • Termin „Poszkodowany” odnosi się do osób, u których zdiagnozowano uraz fizyczny bądź chorobę, powstałe w związku z wydarzeniami z 11 września.
  • Termin „Wnioskodawca” odnosi się do osób, które składają wniosek o odszkodowanie dla poszkodowanego.
  • Osoby składające wniosek o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w swoim imieniu, są zarówno wnioskodawcami, jak i poszkodowanymi.
 • Obecnie, aby możliwe było rozpoczęcie procedury weryfikacji i rozpatrywania złożonego wniosku, należy złożyć zarówno część wniosku dotyczącą uznania uprawnień, jak i odszkodowania.

Internetowy formularz wniosku


Pomimo dostępności wersji drukowanej Formularza Wniosku, zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem nowego systemu on-line. System może zostać wykorzystany do następujących celów:

 • Utworzenie konta i zarejestrowanie się w VCF, aby zachować prawo do złożenia wniosku w przyszłości.
 • Wypełnienie i złożenie formularza wniosku.
 • Dokonanie zmian w złożonych wnioskach, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 • Przesłanie dokumentów potwierdzających do wniosku.
 • Przeglądanie korespondencji wysłanej przez VCF.
 • Aktualizacja informacji kontaktowych lub informacji dla pełnomocnika bądź upoważnionego przedstawiciela.
 • Przeglądanie podanych informacji po wypełnieniu formularza wniosku, w tym wszelkich informacji podanych w formularzu wniosku, którego wypełnianie rozpoczęto, lecz który nie został jeszcze złożony.

Niniejszy Arkusz z poradami nawigacyjnymi zawiera informacje, dotyczące poruszania się po nowym systemie składania wniosków on-line.


UWAGA: Nowy system posiada nowy adres URL. Konieczne będzie zaktualizowanie zakładek poprzez wpisanie nowych adresów stron internetowych.


Rozpoczęto wypełnianie formularza w starym systemie i nie wiadomo, co dalej Jeżeli rozpoczęto wypełnianie wniosku w starym systemie, lecz wysłanie zarówno części dotyczącej uznania uprawnień, jak i odszkodowania było niemożliwe, należy zapoznać się z tą siatką, w której znajdują się porady, w jaki sposób wypełnić i złożyć formularz.


Wersja drukowana formularza wniosku


Jeżeli złożenie wniosku on-line jest niemożliwe z powodu braku niezawodnego dostępu do Internetu, formularz wniosku można otrzymać, korzystając z poniższych opcji:

 • Należy pobrać formularz wniosku w wersji pliku PDF do wypełnienia, wypełnić go komputerowo, a następnie wydrukować i przesłać do VCF.
 • Wydrukować wersję PDF formularza wniosku, wypełnić go ręcznie, a następnie wysłać do VCF.
 • Poprosić o przesłanie wersji drukowanej formularza, dzwoniąc na darmową infolinię na numer 1-855-885-1555.
  KORZYŚCI ZWIĄZANE ZE SKŁADANIEM WNIOSKU ON-LINE


  • System on-line prowadzi użytkownika przez formularz, zadając wyłącznie pytania, które wynikają z poprzednich odpowiedzi.
  • Większość dokumentów potwierdzających może zostać przesłana elektronicznie, eliminując koszty drukowania i wysyłki pocztowej, jak również opóźnienia w wysyłce.
  • Informacje zawarte w formularzu wniosku oraz wszelkie przesłane dokumenty są zapisywane i mogą zostać odczytane w dowolnym momencie, zapewniając użytkownikowi kopie wszystkich przesłanych dokumentów.
  • Użytkownik otrzymuje numer wniosku VCF na początku procedury.
  • Internetowe rozpatrywanie wniosków oznacza oszczędność dla VCF, ponieważ w ten sposób redukowane są koszty administracyjne.