U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

7.4 Jak należy ubiegać się o uznanie wyłączenia z kryteriów procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego?

Question
7.4 Jak należy ubiegać się o uznanie wyłączenia z kryteriów procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego? Co powinienem/powinnam złożyć, jeśli chcę ubiegać się o uznanie wyłączenia z powodu zaistnienia znacznych trudności (substantial hardship exception)? (Aktualizacja: 23 sierpnia 2017 r.)
Answer

Aby ubiegać się o odstępstwo od kryteriów procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego, musza Państwo pokazać, że zaistniałyby znaczne trudności podczas ubiegania się o ewaluacje i kwalifikacje uszczerbku na zdrowiu przez Program Zdrowia WTC, zarówno na obszarze miasta Nowy Jork jak i przez sieć klinik National Provider Network.

Jeśli uważają Państwo, że ubieganie się o kwalifikacje uszczerbku na zdrowiu przez Program Zdrowia WTC spowodowałoby znaczne trudności dla Państwa, proszę dołączyć do wniosku prośbę lub pismo przedstawiające Państwa sytuacje i powody, dla których państwo powinni być zaakceptowani do procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego. Dodatkowo, proszę skontaktować się z linia pomocy telefonicznej i powiadomić nas o tej prośbie. Po rozpatrzeniu prośby, reprezentant pomocy telefonicznej zadzwoni do Państwa, aby powiadomić o decyzji. Jeśli uznamy, że Państwo są odpowiednimi kandydatami do weryfikacji przez lekarza prywatnego, po otrzymaniu telefonu od nas powinni Państwo wypełnić i dostarczyć formularz weryfikacji lekarzy prywatnych wraz dokumentami uzupełniającymi.

Language
Question Number
4