U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

Breadcrumb

6.3 Kiedy mogę spodziewać się otrzymania płatności i czy będą to płatności pro rata?

Question
6.3 Kiedy mogę spodziewać się otrzymania płatności i czy będą to płatności pro rata? (Aktualizacja: 14 listopada 2017 r.)
Answer

Należność za wniosek zostanie dokonana w kwocie pełnego naliczonego odszkodowania należnego w momencie dokonywania płatności.

Termin wypłaty zależy od tego, czy planują Państwo odwoływać się od decyzji:

  • Jeśli nie odwołają się Państwo od decyzji, VCF rozpocznie przetwarzanie wypłaty po zakończeniu 30-dniowego okresu na odwołanie. Po rozpoczęciu przetwarzania wypłaty przez VCF procedura autoryzacji płatności przez Syndyka może potrwać do 20 dni. Następnie płatność jest przetwarzana przez Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu, co może potrwać do 3 tygodni. Oznacza to, że płatności powinny trafić na wskazane konta bankowe w ciągu 2,5 miesiąca od daty pisma z decyzją.
  • Jeśli odwołają się Państwo od decyzji, VCF nie rozpocznie przetwarzania płatności do czasu podjęcia decyzji w kwestii odwołania. Proces przetwarzania płatności rozpocznie się w momencie przesłania przez VCF pisma powiadamiającego o wyniku odwiania. Po rozpoczęciu przetwarzania wypłaty przez VCF procedura autoryzacji płatności przez Syndyka może potrwać do 20 dni. Następnie płatność jest przetwarzana przez Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu, co może potrwać do 3 tygodni. Oznacza to, że płatności powinny trafić na wskazane konta bankowe w ciągu 1,5 miesiąca od daty pisma z decyzją o wyniku odwołania.
Language
Question Number
3