U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

6.1 łCo stanie się, jeśli od momentu mojej ostatniej wypłaty zmienię numer konta lub adres?

Question
6.1 łCo stanie się, jeśli od momentu mojej ostatniej wypłaty zmienię numer konta lub adres?
Answer

Jeżeli otrzymali już Państwo wypłatę z VCF, a Państwa numer konta zmienił się od momentu ostatniej wypłaty, należy bezzwłocznie wypełnić i przesłać do VCF pocztą lub faksem Formularz z Informacjami do Płatności. W przypadku zmiany adresu proszę zadzwonić do nas, aby dokonać zmiany adresu w naszych aktach.

Language
Question Number
1