U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

3.1 Czy Program Zdrowia WTC jest częścią VCF?

Question
3.1 Czy Program Zdrowia WTC jest częścią VCF? (Dodano: 22 marca 2017 r.)
Answer

Nie, Program Zdrowia WTC i Fundusz VCF to dwa różne programy. Program Zdrowia WTC zapewnia nadzór medyczny i leczenie fizycznych obrażeń i uszczerbków na zdrowiu spowodowanych wydarzeniami z 11 września 2001 r. VCF zapewnia odszkodowania za straty wynikające z fizycznych obrażeń i uszczerbków na zdrowiu związanych z wydarzeniami z 11 września 2001 r. Rejestracji w obydwu tych programach należy dokonać oddzielnie. Przystąpienie do Programu Zdrowia WTC nie powoduje automatycznego zarejestrowania w VCF. Jeżeli osoba jest objęta leczeniem lub nadzorem w ramach Programu Zdrowia WTC, nie oznacza to, że jest ona automatycznie uprawniona do otrzymania odszkodowania z VCF. Więcej informacji na temat Programu Zdrowia WTC można znaleźć na jego stronie internetowej.

Language
Question Number
1