U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

Breadcrumb

1.9 Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie zarówno od VCF jak i od U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund („USVSST”)

Question
1.9 Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie zarówno od VCF jak i od U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund („USVSST”) (Aktualizacja: 14 stycznia 2020 r.)
Answer

Tak. 11 listopada 2019 r. Kongres uchwalił Ustawę Wyjaśnienia Funduszu USVSST, która teraz pozwala ofiarom 11 września, ich wdowom i osobom zależnym – jak specjalnie zdefiniowanym w Ustawie – do otrzymania odszkodowania z Funduszu USVSST nawet, jeśli te osoby wcześniej się ubiegały lub otrzymały odszkodowanie od Funduszu VCF.

Jest to ustawodawcza zmiana poprzedniej wersji ustawy, która mówiła, że niektórzy wnioskodawcy nie otrzymają odszkodowania od Funduszu USVSST, jeśli jednocześnie ubiegali się o odszkodowanie od Funduszu VCF. W rezultacie, jeśli wniosek został prawomocnie wycofany przez Fundusz VCF, aby można było ubiegać się o odszkodowanie od Funduszu USVSST, VCF nie będzie honorował wycofania. Zamiast tego, Fundusz VCF ponownie zacznie rozpatrywać wniosek biorąc pod uwagę, jako datę priorytetową jego datę priorytetową, jaka obowiązywała w czasie jego wycofania.

Należy zauważyć, że Fundusz VCF jest zobowiązany potracić od wypłaconego odszkodowania opłaty uzyskane ze źródeł dodatkowych związane z atakami 11 września. W rezultacie, odszkodowania wypłacone przez USVSST osobom, które mogą ubiegać się o odszkodowanie od Funduszu VCF, będą podlegać potraceniu przez Fundusz VCF. Jeśli w tym samym czasie Fundusz USVSST będzie rozpatrywał wniosek tak jak Fundusz VCF, VCF nie będzie w stanie wypłacić odszkodowania do momentu, gdy pełna wartość odszkodowania z USVSST będzie znana. Co więcej, VCF jest zobowiązany potrącić opłaty uzyskane za uszkodzenia ciała związane z wydarzeniami 11 września u tej samej ofiary. Jeśli ofiara VCF i ofiara USVSST nie są tą samą osobą (na przykład wniosek do Funduszu USVSST został złożony, ponieważ wyrok sadowy przydzielił odszkodowanie za śmierć rodzica, małżonka lub rodzeństwa nawet, jeśli wnioskodawca jest tą samą osobą), VCF nie musi potrącić takiego odszkodowania. 

W celu uzyskania informacji odnośnie uprawnień do składania wniosków do Funduszu USVSST, informacji jak złożyć wniosek, terminów składania wniosków lub informacji jak Fundusz USVSST będzie traktował odszkodowania uzyskane od Funduszu VCF (zarówno VCF1 jak i VCF2), należy przeczytać materiały opublikowane na stronie internetowej Funduszu USVSST www.usvsst.com. Proszę pamiętać o obowiązku powiadomienia VCF w przypadku otrzymania lub uznania uprawnień do otrzymania nowych należności ze źródeł dodatkowych – również po otrzymaniu decyzji o odszkodowaniu lub wypłaty odszkodowania – przed zamknięciem VCF 1 października 2090 roku.

Language
Question Number
9