U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

Breadcrumb

1.6 Jakie dokumenty mogę złożyć, aby udowodnić, że byłem/byłam obecna na miejscu katastrofy?

Question
1.6 Jakie dokumenty mogę złożyć, aby udowodnić, że byłem/byłam obecna na miejscu katastrofy? (Dodano: 10 maja 2019 r.)
Answer

Istnieje wiele różnych dokumentów, które mogą zademonstrować, ze było się obecnym w miejscu katastrofy 11 września, w tzw. Strefie Narażenia Miasta Nowy Jork lub wzdłuż tras wywożenia gruzu. Pełne informacje dotyczące najpowszechniejszych typów dokumentów są zawarte w Punkcie 1.6 Zasad i Procedur VCF, w Liście Kontrolnej Dokumentów do Formularzu Wniosku (Wniosek dla Osób z Uszkodzeniem Ciała i dla Osób Zmarłych). Dodatkowo, Fundusz VCF ustanowił bezpośrednią wymianę informacji odnośnie obecności z pewnymi pracodawcami, uniami i innymi organizacjami, lub podaje informacje kontaktowe, aby wnioskodawca mógł samodzielnie poprosić o informacje udowadniające obecność.  Punkt 1.6.B Zasad i Procedur VCF zawiera listę pracodawców i organizacji, z którymi aktualnie taka wymiana informacji istnieje.

Language
Question Number
6