U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Wiadomość od Syndyka Rupa Bhattacharyya – Wprowadzenie i aktualizacje programu

August 1, 2016

Drodzy Przyjaciele, 
 
przyjmuję obowiązki Syndyka Funduszu Rekompensacyjnego dla Ofiar z 11 września (September 11th Victim Compensation Fund – VCF) z wielką pokorą i głębokim uznaniem dla znaczących postępów dokonanych przez zespół VCF pod stabilnym kierownictwem Sheili Birnbaum od momentu przyjęcia Ustawy Jamesa Zadrogi w 2010 roku i jej ponownej autoryzacji w grudniu 2015 roku. Przyjmuję to stanowisko również ze świadomością, jak ważne jest kontynuowanie tej pracy i zapewnienie szybkiego i sprawnego rozpatrywania wniosków, tak aby osoby, które ucierpiały w wyniku ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku otrzymały pełne odszkodowania. Chciałbym podziękować Sheili za jej współczucie i poświęcenie w kwestii opracowania, realizacji i prowadzenia przez ostatnie pięć lat programu, który jest przejrzysty i uczciwy oraz wychodzi naprzeciw potrzebom i obawom naszych wnioskodawców. Przechodząc przez okres przejściowy, jasno dałem do zrozumienia zespołowi VCF, że naszym priorytetem jest rozpatrywanie wniosków i wypłacanie odszkodowań w sposób przemyślany i bez zbędnych opóźnień. Gdy już się rozpędzimy, nic nas nie zatrzyma. 

Mam przyjemność poinformować o kilku znaczących usprawnieniach. Po pierwsze, osiągnęliśmy nowy kamień milowy w kwestii wypłat odszkodowań Grupy A oraz oceny i identyfikacji wniosków Grupy B: 

  • Zatwierdziliśmy wypłatę wszystkich wniosków Grupy A, włącznie z mniej niż 40 wnioskami, dla których środki wpłacone zostały na rachunek zbiorczy na czas oczekiwania na dokumenty końcowe, wymagane do wypłaty odszkodowania.  Rozpoczęliśmy rozliczanie funduszy Grupy A, jako że takie ostateczne zaksięgowanie jest konieczne do rozpoczęcia wypłacania odszkodowań Grupy B. 
  • Rozpoczęliśmy wydawanie decyzji o przyznaniu odszkodowań Grupy B i planujemy rozpocząć autoryzowanie wypłat za wnioski Grupy B w połowie sierpnia.   
  • Posiadamy około 1500 wniosków, które zostały oznaczone jako „Grupa B Ukończona” – co oznacza, że ich ocena została zakończona, a straty obliczone. W ciągu kilku następnych miesięcy rozpoczniemy wydawanie decyzji o przyznawaniu odszkodowań z tytułu tych wniosków.

Po drugie, dzisiaj VCF opublikowało nowy formularz wniosku on-line, który umożliwia wnioskodawcom składanie nowych wniosków lub dokonywanie zmian w istniejących wnioskach. W znaczący sposób usprawniliśmy nasz internetowy system składania wniosków i wierzymy, że teraz będzie on znacznie prostszy i przyjaźniejszy dla wnioskodawców. Na stronie internetowej www.vcf.gov opublikowano wiele innych aktualizacji, włącznie z aktualnymi informacjami o procedurze składania wniosku, arkuszami z poradami oraz innymi zasobami, które mogą zostać wykorzystane jako odniesienie podczas wypełniania nowego formularza wniosku. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących formularza wniosku, strony internetowej lub procedury VCF, zachęcam do zapoznania się z informacjami na stronie i skontaktowania się z Infolinią na numer 1-855-885-1555.  

Z ekscytacją i pokorą przyjmuję możliwość służenia wam, społeczności 9/11, społeczności, która poświęciła tak wiele i cierpiała przez tak wiele lat bez odpowiednich środków, które zrekompensowałyby wasze straty. Przed nami wciąż wiele pracy i jestem gotowy pomóc VCF wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia i przejść do kolejnej fazy programu z odnowionym poczuciem misji i zaangażowania, aby zapewnić pomoc, która jest tak potrzebna i tak zasłużona.  

Z poważaniem

Rupa