U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

Obwieszczenie syndyka Sheila Birnbaum w sprawie wagi składania wypełnionego wniosku roszczenia

August 15, 2012

Szanowni Państwo, 

Nasz zespół z dużym nakładem pracy rozpatruje wnioski i ustala uprawnienia. Niektórzy z Państwa już otrzymali pisma informujące o uzyskaniu uprawnień do odszkodowania. Wiele osób otrzyma takie pisma w najbliższych tygodniach.  
 
Podczas zapoznawania się z wnioskami zauważyliśmy, że w wielu z nich brakuje ważnych informacji i dokumentacji dowodowej, które są nam niezbędne do podejmowania decyzji. 
 
Nie możemy rozpatrzyć wniosków bez otrzymania pewnych dokumentów, które muszą być przysłane pocztą w oryginalnej formie, nawet jeśli wypełnili je Państwo online.  Na przykład, zaświadczenia, załączniki i wszelkie oświadczenia muszą być przesłane pocztą. Wielu z Państwa otrzymało pisma wyjaśniające, co musi być dołączone do wniosków. Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź, gdyż przyśpieszy to ich rozpatrywanie. 
 
Prosimy przejrzeć materiały pod adresem Instrukcje wypełniania formularza i listę kontrolną, video instrukcje „Jak złożyć wniosek" oraz Wskazówki, które pomogą uniknąć częstych błędów, popełnianych podczas wypełniania wniosków. Osoby, które nie dostarczyły wymaganego dokumentu, mogą w każdej chwili przesłać go do nas online lub pocztą. Samodzielne sprawdzenie, czy wniosek jest kompletny i jak najszybsze dosłanie wszelkich brakujących informacji przyśpieszy rozpatrywanie Państwa wniosków przez VCF. 
 
Jak zawsze, wszelkie pytania dotyczące całego procesu lub pytania dotyczącego tego, jakie dokumenty należy nam przysłać, podajemy w witrynie internetowej VCF (www.vcf.gov) lub można je uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu naszej bezpłatnej infolinii 1-855-885-1555. Osoby niedosłyszące mogą dzwonić pod numer 1-855-885-1558 (TDD). Spoza Stanów Zjednoczonych należy dzwonić pod nr 1-202-353-0356. 
 
Z poważaniem 
 
Sheila