Fundusz Odszkodowań dla Ofiar 11 września

Aktualizacja: 8 kwietnia 2019 r


Witamy

Niniejsza witryna powstała po to, by Fundusz odszkodowań dla ofiar wydarzeń z 11 września („VCF”) mógł działać w sposób maksymalnie sprawiedliwy i przejrzysty oraz by korzystanie z niego było jak najprostsze. Z jego pomocą można:

  • zapoznać się z treścią nowego formularza wniosku i listą kontrolną dokumentów, dzięki czemu mogą Państwo rozpocząć gromadzenie niezbędnych materiałów,
  • uzyskać informacje na temat naszych polityk i wytycznych,
  • uzyskać dostęp do naszych formularzy i materiałów, które ułatwią Państwu wypełnienie i złożenie wniosku, oraz
  • zapoznać się z aktualną wersją Często zadawanych pytań (FAQ).

O FUNDUSZU


Fundusz odszkodowań dla ofiar wydarzeń z 11 września („VCF”) powstał w celu wypłaty odszkodowań wszystkim osobom (zarządcom spadku lub osobom zmarłym), które doznały uszczerbku na zdrowiu lub zginęły w wyniku katastrof samolotów spowodowanych przez terrorystów dnia 11 września 2001 r. lub podczas odgruzowania, które nastąpiło bezpośrednio po tych katastrofach. Pierwszy fundusz VCF działał w latach 2001–2004.


2 stycznia 2011 r. prezydent Obama podpisał ustawę Jamesa Zadrogi z 2010 r. o opiece zdrowotnej i odszkodowaniach dla ofiar wydarzeń z 11 września (ustawę Zadrogi). Rozdział II ustawy Zadrogi reaktywuje Fundusz odszkodowań dla ofiar wydarzeń z 11 września. Nowy VCF rozpoczął funkcjonowanie w październiku 2011 r. i miał działać przez okres pięciu lat, do października 2016 r.


18 grudnia 2015 r. prezydent Obama podpisał projekt ustawy przedłużającej obowiązywanie ustawy Jamesa Zadrogi z 2010 r. o opiece zdrowotnej i odszkodowaniach dla ofiar wydarzeń z 11 września. Zgodnie z jej zapisami przedłużono działanie Funduszu VCF o następne pięć lat, umożliwiając tym samym składanie wniosków do dnia 18 grudnia 2020 r. Nowe przepisy przewidują również istotne zmiany w zakresie polityk i procedur VCF dotyczących oceny wniosków i wyliczania kwoty straty dla każdego wnioskodawcy. Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji na temat nowej ustawy.


Dokumenty dotyczące VCF, np. przepisy ustawodawcze i wykonawcze, dostępne są tutaj.


Pomoc

Aby uzyskać pomoc w korzystaniu z portalu albo przy składaniu wniosku, prosimy zatelefonować pod bezpłatny numer pomocy telefonicznej 1-855-885-1555 (lub 1-855-885-1558 dla niedosłyszących).

Reprezentant pomocy telefonicznej na prośbę dzwoniącego dołączy do rozmowy tłumacza języka polskiego.

Personel udziela odpowiedzi poniedziałki do piątku od 8:30 do 17:00 urzędowego czasu wschodniego wybrzeża (UT-5 zimą, UT-6 latem).


Materiały można także nadsyłać do VCF pocztą na adres:

September 11th Victim Compensation Fund

P.O. Box 34500

Washington, D.C. 20043


Adres dla przesyłek kurierskich:

September 11th Victim Compensation Fund

Claims Processing Center

1220 L Street, N.W.

Suite 100 - Box 408

Washington, DC 20005-4018