U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Breadcrumb

7.1 Kto powinien wypełnić internetowe formularze dotyczące procesu weryfikacji lekarza prywatnego („Private Physician forms”)?

Question
7.1 Kto powinien wypełnić internetowe formularze dotyczące procesu weryfikacji lekarza prywatnego („Private Physician forms”)? (Dodano: 25 lipca 2017 r.)
Answer

Formularz dotyczący procesu weryfikacji lekarza prywatnego należy wypełniać tylko, jeśli spełniają Państwo nowe kryteria o uznaniu uszczerbku na zdrowiu poprzez proces weryfikacji lekarza prywatnego.  Jeśli nie spełniają Państwo kryteriów do weryfikacji lekarza prywatnego, należy odpowiedzieć „Nie” na wszelkie pytania o leczenie przez lekarza niezwiązanego z Programem Zdrowia WTC.  Należy też odpowiedzieć „Nie”, jeśli system wyświetli pytanie o to, czy są Państwo gotowi udzielić informacji dotyczących procesu weryfikacji lekarza prywatnego.  Udzielenie odpowiedzi „Nie” na te pytania zapobiegnie wyświetlaniu przez system pytań dotyczących lekarza prywatnego. 

Language
Question Number
1