U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

REGISTRATION AND CLAIM FILING DEADLINES

There are two deadlines in the VCF’s claim filing process: a Claim Filing Deadline and a Registration Deadline. It is important to distinguish between the two and be aware of which applies to your individual circumstances.

We have comprehensive information about each deadline, as well as details about when to register, and when to file a claim.

Breadcrumb

2.1 Jak zarejestrować wniosek w VCF i jakie są terminy związane z rejestracją?

Question
2.1 Jak zarejestrować wniosek w VCF i jakie są terminy związane z rejestracją? (Aktualizacja: 26 grudnia 2019 r.)
Answer

Fundusz VCF uzna za złożone na czas wszystkie wnioski zarejestrowane w przeciągu dwóch lat od 29 lipca 2019 roku, daty wejścia w życie Ustawy Nigdy Nie Zapomnimy o Bohaterach Imienia James Zadroga, Ray Pfeifer i Luis Alvarez o Permanentnej Autoryzacji Funduszu Pomocy Ofiarom 11 Września („Ustawy o Permanentnej Autoryzacji Funduszu VCF”), która przedłużyła termin do składania wniosków do Funduszu VCF.

Znaczy to, że każdy wniosek już zarejestrowany w VCF został złożony terminowo. Jeżeli jeszcze Państwo nie zarejestrowali się, to należy to zrobić przed 29 lipca 2021 r., aby wniosek został złożony terminowo. Rejestrując swój wniosek, zachowują Państwo prawo do złożenia wniosku VCF w terminie późniejszym, ale nie później niż 1 października 2090 r. Podczas rejestracji w Funduszu VCF nie zrzeka się żadnych praw i nie ma obowiązku do złożenia wniosku w przyszłości. Wnioski dla osób z uszkodzeniem ciała i wnioski dla osób zmarłych mają te same terminy.  Aby upewnić się, czy się zarejestrowało w Funduszu VCF, prosimy o skontaktowanie się z Linią Pomocy Telefonicznej VCF pod numerem 1-855-885-1555.  Można zarejestrować się na stronie internetowej www.vcf.gov lub dzwoniąc pod numer Pomocy Telefonicznej VCF.

Language
Question Number
1