Pouczenie w sprawie odrzuconych wniosków


Fundusz VCF odrzuci Wnioski o uznanie uprawnień w przypadku gdy Wnioskodawcy nie odpowiedzą na wielokrotne wezwania o uzupełnienie brakujących informacji. Wiele złożonych Wnioski o uznanie uprawnień nie zawiera wymaganych dokumentów potwierdzających. Fundusz VCF podejmuje wielokrotne próby, współpracując z Wnioskodawcą i/lub pełnomocnikiem, aby uzyskać niezbędne dokumenty potwierdzające i właściwie ustalić uprawnienia. Jeżeli Wnioskodawca nie odpowiada na te wezwania, (co najmniej po dwóch wezwaniach) Fundusz VCF odrzuci Wniosek o uznanie uprawnień. Fundusz VCF wznowi prace nad odrzuconym wnioskiem, jeżeli Wnioskodawca dostarczy wymagane informacje.